Publikációk

2016

Szeptember

02

Napraforgó-peronoszpóra (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et de Toni) patotípusok elterjedése hazánkban

A napraforgó-peronoszpóra (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et de Toni) a napraforgó egyik legjelentősebb betegsége. A kórokozó nagyfokú változékonysága miatt számos patotípus (rassz) alakult ki szerte a világon. Hazánkban az elmúlt években a P. halstedii két új patotípusát (704 és 714) is kimutatták. A kórokozóval szembeni hatékony rezisztenciára nemesítéshez elengedhetetlen a patotípus-összetétel pontos ismerete, ezért a rendszeres felmérés alapvető fontosságú. Jelen munkánkban a 2014-ben végzett felmérés eredményeit ismertetjük.

Szerző: Bán Rita, Kovács A., Baglyas G., Perczel M., Égei M., Turóczi Gy., Körösi K. (2016)

Tovább

2016

Június

15

Greenhouse and open-field testing methods for infection and virulence of broomrape (Orobanche cernua) in sunflower (Helianthus annuus). 7th International Weed science Congress, June 19-25. Prague, Czech Republic

The parasitic broomrape (Orobanche cernua) is one of the most yield-reducing factor of sunflower production world-widely as well as in Hungary.

Szerző: Mihály Zalai, Z. Dorner, Z. Pálinkás, M. Perczel (2016)

Tovább

2016

Január

13

Rove beetles (Coleoptera Staphylinidae) – Their abundance and competition with other predatory groups in Bt maize expressing Cry34Ab1, Cry35Ab1, Cry1F and CP4 EPSPS proteins. Crop Protection. 80: 87-93.

This study investigated the effects of different GM maize crops on the abundances of rove beetles.

Szerző: Zoltán Pálinkás, M. Zalai, Á. Szénási, F. Kádár, Z. Dorner, A. Balog, (2016)

Tovább

2016

Január

06

First Report on the Increased Distribution of Pathotype 704 of Plasmopara halstedii in Hungary. Plant Disease 98 (11): 1580.

Downy mildew of sunflower caused by Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni is a devastating disease worldwide.

Szerző: Rita Bán, A. Kovács, M. Perczel, K. Körösi, G. Turóczi (2014)

Tovább

2015

Június

25

A napraforgó-peronoszpóra (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et de Toni) újabb patotípusainak megjelenése és terjedése Magyarországon. Növényvédelem 50 (10): 453-459.

A napraforgó-peronoszpóra (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et de Toni) gazdaságilag jelentős betegséget okozó károsító Magyarországon és világszerte egyaránt.

Szerző: Bán Rita, Kovács A., Perczel M., Kiss J., Körösi K., Turóczi Gy. (2014)

Tovább
1