Agrárinnováció és együttműködés Közép-Kelet-Európában

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) „BIOEAST – Central-Eastern European Cooperation of Agricultural Economics and Rural Development Research Institutes” címmel június 8-án nemzetközi konferenciát szervezett.

Az AKI konferenciatermében angol nyelven lezajlott tanácskozáson öt ország agrárgazdasági kutatóintézete képviseltette magát a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) munkatársai mellett.
Az első szekcióban ízelítőt kaphatott a hallgatóság a közép-kelet-európai régió kutatóintézetei között hosszú évek óta fennálló aktív kutatói és elemzői együttműködés újabb gyümölcseként hamarosan napvilágot látó, a szlovák, a cseh és a magyar agrárgazdaságot összehasonlító könyvből. A cseh, a szlovák, valamint a magyar előadók prezentációikon keresztül a könyv sertés-, tej-, valamint gabona- és olajnövény-ágazatokat vizsgáló fejezeteibe engedtek betekintést, előadásaik végén lehetőséget teremtve a felmerülő kérdések megvitatására is.

Jelen könyvet megelőzően már készült hasonló összevetés: a magyar agrárgazdaságot 2014-ben a lengyel, majd 2015-ben a román agrárgazdasággal hasonlították össze, ezért a szervezők nagy örömmel üdvözölték a Varsóból és Bukarestből érkezett kollégákat is.

A második szekció a Magyarországról indult BIOEAST együttműködést járta körül, hangsúlyozva annak legfőbb célját: a biomassza-alapú gazdaságon belüli tudásalapú mezőgazdaság, akvakultúra és erdészet fenntartható fejlődésének elősegítése a közép-kelet-európai régióban.

Ezen kívül bemutatásra került az a közép-európai  interregionális együttműködési program keretében meghirdetett felhívás, amelyre az AKI, a Discovery R&D Center (Magyarország) és az FM közösen tervezi pályázati anyag benyújtását.
A konferencia előzményeként érdemes megemlíteni, hogy az FM, az AKI és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által 2015 őszén életre hívott „Szakpolitikai irányelvek az agrárkutatásban” című kezdeményezés és műhelymunka-sorozat a hazai és a közép-kelet-európai agrárkutatás jövőjét alapjaiban befolyásoló szakpolitikai irányelvek megalkotására irányul, amely munkafolyamatban a kutatóktól a gazdálkodókon át a feldolgozókig minden szereplő közreműködése kulcsfontosságú.

A régió országainak közös törekvéseiben a következő fontos állomásnak tekinthető az október elejére tervezett újabb nemzetközi konferencia, amely az AKI és az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ERDN) közös szervezésében, az FM épületében valósul majd meg.

Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet